Студентський науковий гурток 
Студентський науковий гурток «Альфа і Омега»

Заняття в гуртку включає індивідуальну роботу кожного гуртківця під керівництвом викладача кафедри і колективні засідання, що проводяться один раз на місяць.

Протягом 2015-2016 навчального року студенти гуртківці прийняли активну участь у:

- XX міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених 25 - 27 квітня 2016 Тернопіль,  внаслідок чого опублікували 4 роботи.

- 77-й Загальноуніверситетській студентській науковій конференції «Досягнення сучасної медицини» (1 робота).

- науково-практична конференція «Довкілля і здоров'я» присв'яченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22 - 23 квітня 2016 року) (1 робота).

Крім того Skupien Anna Maria на XX Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених 25 - 27 квітня 2016 отримала 1 місце на засіданні секції «Актуальні проблеми медицини».Skupien Anna Maria із науковим керівником доц. Толоковою Т.І.


Планування засідань наукового гуртка

на кафедрі медичної біоетики та деонтології на 2016-2017 н.р.

п/п

Дата

Тема засідання

Доповідачі

Відповідальний

1.

14.09.2016

Вступне засідання. Обговорення плану діяльності гуртка. Рекомендації та обговорення тем наукових робіт.

Зарічна Ольга

асист. Зарічна О. Й.

2.

28.09.2016

Поняття репродуктивного здоров’я, фактори впливу та ризики.

Skupien Anna Maria

доц. Толокова Т .І.

3.

26.10.2016

Інформованої згоди: поняття, види та умови укладання. Біоетична складова.

Вихрущ-Олексюк Олександра

асист. Зарічна О.Й

4.

23.11.2016

Біоетичні проблеми сучасної медицини у працях відомих письменників.

Глинський Богдан

доц. Березовський О. І.

5.

21.12.2016

Репродуктивне здоров’я молоді в контексті біотичних проблем.

Skupien Anna Maria

доц. Толокова Т .І.

5.

25.01.2017

Поняття емпатії, емпатійної взаємодії, фаз.

Вітенко Ірина

доц. Коваль М.І.

6.

22.02.2017

Інформована добровільна згода в контексті лікування онкологічних хворих.

Вихрущ-Олексюк Олександра

асист. Зарічна О.Й.

7.

22.03.2017

Найбільш дискутовані біотичні проблеми у сфері медицини.

Глинський Богдан

доц. Березовський О. І.

8.

19.04.2017

Формування емпатії як професійно значимої якості особистості майбутнього лікаря.

Вітенко Ірина

доц. Коваль М.І.

9.

17.05.2017

Завершальне засідання гуртка. Підведення підсумків річної діяльності.

Зарічна Ольга

асист. Зарічна О.Й.