Зарічна Ольга Йосипівна Посада — асистент  

  У 2008 р. закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Лікувальна справа”. 

 Після здобуття вищої освіти працювала лікарем-інтерном за спеціальністю "Акушерство та гінекологія" в перинатальному центрі Тернопільської комунальної міської лікарні № 2 . 

    З 2012 р. працює асистентом кафедри медичної біоетики і деонтології. 

  З 2013 р. працює над кандидатською дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностю 14.03.04 – патологічна фізіологія на тему "Патогенетичні особливості токсичного ушкодження печінки різного генезу на тлі гіпотиреозу".

   Зарічна О. Й. є автором і співавтором понад 10 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. 

 Сфера наукових інтересів – токсичне ушкодження печінки різного ґенезу; сучасні аспекти гіпотиреозу; антиоксидантна система печінки; перекисне окиснення ліпідів при ураженні печінки; експериментальна медицина.