Стахурська Ірина Олегівна
Посада — асистент

      У 2011 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка хіміко-біологічний факультет за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія”.

З 2011 р. працювала старшим лаборантом кафедри фармацевтичних дисциплін Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського.

Наукову роботу  розпочала у 2012 р. – запланувши кандидатську дисертацію на тему "Особливості ремоделювання міокарда тварин  різної статі за умов впливу на організм нітриту натрію" за спеціальністю  14.03.01- нормальна анатомія (біологічні науки).

З 2012 р.  по 2014 р. асистент кафедри управління та економіки фармації.

2014-2015 р. лаборант вище згаданої кафедри.

 У 2015 році пройшла попередній захист дисертаційної роботи.

На даний час асистент кафедри медичної біоетики і деонтології.

Кількість друкованих праць – 20  та 1 патент на корисну модель.

 Сфера наукових інтересів – особливості ураження органів і систем органів ксенобіотиками, ремоделювання міокарду, статеві особливості.