Монографії, патенти

Доц. Волкова Н.М. є співавтором 2 монографій і 2 деклараційних патентів на винахід:

1. Вадзюк С. Н. Вплив погоди на психофізіологічний стан здорової людини/ С. Н. Вадзюк, Н.М. Волкова, М.М. Микула, Р.Г. Церковнюк.- Тернопіль: Джура, 1998.- 143с.

2. Вадзюк С. Н. Гемодинаміка при різних типах погоди / С. Н. Вадзюк, І. Я. Папінко, Н. Є. Зятковська, Н. М. Волкова. – Тернопіль : Воля, 2003. – 138 с..

3. Пат. 35994 A UA, МПК A 61 B 5/04, A 61 B 8/00, A 61 B 5/0488, G 01N 33/48. Спосіб експрес-діагностикии метеотропної реакції / Вадзюк С. Н., Волкова Н. М. ; заявник Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського. – № 99084493 ; заявл. 05.08.1999 ; опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3.
4. Пат. 48335 A UA, МПК A 61 B 5/00, A 61 B 5/16, G 10 L 11/00, G 10 L 15/00. Спосіб експрес-діагностики психоемоційного стану / Вадзюк С. Н., Волкова Н. М., Чорна Л. Б. ; заявник :  Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського. – № 99084435 ; заявл. 3.08.1999 ; опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8.