Наукова роботаВикладачами кафедри захищена 1 докторська дисертація і виконується 3 кандидатських дисертації. Викладачі кафедри беруть участь у наукових семінарах, конгресах, конференціях, де доповідають про результати дисертаційних робіт.

Кафедра співпрацює з міжнародною організацією PRIME (Партнерство у міжнародній медичній освіті, Великобританія).

Працівники кафедри взяли участь у канадсько-українському семінарі “Conflict and Social Dimensions”.

На кафедрі працює науковий гурток. Під керівництвом викладачів студенти проводять соціологічні і психологічні дослідження поширення біоетичних поглядів у різних соціальних і вікових групах молоді, яка навчається. Результати студентських робіт доповідаються на студентський наукових форумах.

Основнi науковi здобутки кафедри

Встановлено дезадаптивні зміни із явищами десинхронозу у регуляторних системах організму за умов гіпоксичного ефекту атмосфери; уточнено сутність змін психологічного статусу в осіб різного віку, що поглиблює існуючі уявлення про центральні механізми автономного забезпечення когнітивних функцій за умов гіпоксичного ефекту атмосфери у віковому аспекті.

Дані про патогенетичні зміни центральних механізмів автономного забезпечення когнітивних функцій за умов гіпоксичного ефекту атмосфери доцільно використовувати як предиктори соматоформних порушень з метою їх ранньої діагностики і призначення адекватних заходів корекції, при проведенні профілактичних медоглядів та здійсненні професійного відбору працівників у галузях з підвищеним навантаженням на психоемоційну сферу діяльності людини.

Результати досліджень впроваджені у ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського” на кафедрах патологічної фізіології; нормальної фізіології; загальної гігієни; неврології, психіатрії, наркології та медичної психології; екстреної медичної допомоги і медицини катастроф.