Навчальна роботаНа кафедрі медичної біоетики і деонтології вивчають :


Медичний факультет:


     "Лікувальна справа - 1 курс"
       -Назва предмету: Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
       -Назва предмету: Етичні проблеми в медицині

 -Назва предмету: Life Safety; Basics of Bioethics and Biosafety

  -Назва предмету: Ethical problems in medicine


Стоматологічний факультет:


    "Стоматологія - 1 курс"

        - Назва предмету: Етичні проблеми в медицині

  -Назва предмету: Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

-Назва предмету: Life Safety; Basics of Bioethics and Biosafety

    -Назва предмету: Ethical problems in medicineФармацевтичний факультет:


     "Фармація - 1 курс"

    -Назва предмету: Етика і деонтологія у фармації

  -Назва предмету: Life Safety; Basics of Bioethics and Biosafety

-Назва предмету: Ethics and deontology in pharmacy


"Фармація - 2 курс"

 -Назва предмету: Основи біоетики і біобезпеки

  -Назва предмету: Basics of Bioethics and BiosafetyННІ медсестринства
1 курс
 -Назва предмету: Introduction to psychology

2 курс
 -Назва предмету: Developmental psychology

 -Назва предмету: Елект. Курс. Біоетика

3 курс
 -Назва предмету: Медсестринська етика та деонтологія


       

Загалом на кафедрі викладається 11 навчальних дисциплін за 39 робочими програмами студентам 1 курсу медичного і стоматологічного, 1-2 курсів фармацевтичного факультету і 1-3 курсів ННІ медсестринства українською і англійською мовами.


Перегляд навчального відео фільму

Колективом кафедри підготовлені методматеріали, які доступні для студентів на web-порталі університету. У видавництві "Укрмедкнига" вийшов друком підручник Терешкевич Г. Т. (с. Діогена). Основи біоетики та біобезпеки : підручник / Г. Т. Терешкевич. – Тернопіль : ТДМУ ; Укрмедкнига, 2014. – 399 с.

Велика увага при організації навчального процесу приділяється новим технологіям навчання.


Навчання студентів у комп"ютерному класі

Перегляд навчального відео фільму

Перегляд і обговорення навчальних відеофільмів покращує розуміння проблем медичної біоетики і пояснює шляхи їх вирішення.


Робота з навчальними картами

На практичному занятті студенти працюють з наборами ситуаційних задач і навчальними картами. Методика проведення занять зорієнтована, в першу чергу, на засвоєння знань і навичок, які необхідні для практичної роботи лікаря.

В навчальний процес впроваджені матеріали ІІІ Регіонального Семінару, «Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні», який проводився у рамках Проекту Р633 «Освіта та поширення знань в Україні» за підтримки Міністерства оборони Великобританії , Українського науково-технологічного центру, Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна, Національної академії наук України, Української асоціації біобезпеки.