Історія кафедри
Історія кафедри медичної біоетики і деонтології 

Створення у червні 2012 р. кафедри медичної біоетики і деонтології допомогло систематизувати і уніфікувати викладання сучасних поглядів світової спільноти на біоетичні проблеми, що раніше було включене до різних навчальних дисциплін як окремі питання. Розпочинаючи роботу по створенню кафедри і підготовці робочих програм, колектив усвідомлював, що надзвичайно важливим є формування особистості медичного фахівця в контексті біоетики, адже працівники медичної галузі у своїй професійній діяльності щодня стикаються з питаннями етичного, морального чи біоетичного характеру, а тому потребують фахових знань, щоб компетентно приймати рішення. Викладачі і студенти з перших днів роботи проявили велике зацікавлення вивченням медичної біоетики, тому що розуміли - біоетична освіта медичних фахівців допоможе формувати українське суспільство, відкрите для духовного розвитку, у якому шанують гідність й цінність кожного людського життя.

Колектив кафедри був сформований з викладачів, які навчалися у Школі біоетики УКУ: т.в.о. зав. кафеди доц. Волкова Н.М., асист. Толокова Т.І., асист. Зарічна О.Й., асист. Бідованець О.Ю., асист. Привроцька І.Б., ст. лаб. Кучерук І.О. 

доц. Волкова Н.М., асист. Зарічна О.Й., ст. лаб. Кучерук І.О., асист. Бідованець О.Ю., 
асист. Толокова Т.І., доц. Терешкевич Г.Т. (сестра Діогена), асист. Привроцька І.Б.,  

 Для погодинної роботи була запрошена доц. Терешкевич Г.Т. (сестра Діогена), яка мала досвід викладання біоетики у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, здійснила вперше у вітчизняній науці дослідження процесу розвитку біоетики в Україні та впливу її засад на державне регулювання системи охорони здоров’я, і отримала науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Восени 2013 р. кафедра переведена у нововідремонтоване приміщення, де створені комфортні умови для перебування студентів і забезпечення навчального процесу. Кімнати обладнані новими сучасними меблями, передбачені зручні робочі місця для викладачів. Кафедра має 2 навчальних кімнати, у яких можна розмістити 7 груп студентів і копмютерний клас. Отримані 18 комп’ютерів і 8 телевізорів, які використовуються в педпроцесі.

Копмютерний клас

Колектив кафедри успішно завершив навчання в рамках сертифікатної програми з біоетики «На службі охорони життя» на базі університету, побудованої на європейських принципах, метою якої було формування українського суспільства, відкритого для духовного розвитку, у якому шанують гідність й цінність кожного людського життя. Мета програми – гуманізація медицини на основі християнських цінностей та персоналістичної моделі біоетики. Вручення сертифікатів відбулося в Архикатедральному храмі м. Тернополя після Божественної Літургії за медичних працівників з нагоди професійного свята.

У 2015-2016 навчальному році до штату кафедри медичної біоетики і деонтології входять 1 професор (проф., д.м.н. Волкова Н.М.), 2 доценти (доц., к.мед.н. Толокова Т.І., доц., к.біол.н. Коваль М.І.), 3 асистенти (асист. Зарічна О.Й., асист. Стахурська І.О., асист. Вихрущ-Олексюк О.А.), 1 старший лаборант (Гавур Т.Я.). Зараз на кафедрі викладається 11 навчальних дисциплін за 39 робочими програмами студентам 1 курсу медичного і стоматологічного, 3-5 курсів фармацевтичного факультету і 1-3 курсів ННІ медсестринства українською і англійською мовами.


Організаційно-методична робота

У 2012-2014 рр викладання було організоване за цикловою системою. У 2014-2015 навчальному році колективом кафедри впроваджено нову типову програму з дисципліни «Основи біоетики і біобезпеки». Колективом кафедри на основі типових програм були створені, впроваджені та оновлені робочі програми згідно методики єдиного дня - українською, російською та англійською мовами, відповідно до вимог єдиної кредитно-трансферної системи викладання. Викладачі зібрали колекцію навчальних відеофільмів, які викликали зацікавлення студентів і застосовувались для ілюстрації практичних занять від перших днів роботи кафедри.

доц. Терешкевич Г.Т. (сестра Діогена) 

Колективом кафедри підготовлені всі необхідні методматеріали за для студентів медичного факультету 1 курсу, стоматологічного факультету 1 курсу, фармацевтичного факультету 3-5 курсів і 1-3 курсів ННІ медсестринства українською, англійською і російською мовами. Підготовлені комплекти друкованих методматеріалів для практичної роботи студентів у кількості 4-6 комплектів на групу з усіх робочих програм, які викладалися на кафедрі. Методика проведення занять зорієнтована, в першу чергу, на засвоєння знань і навичок, які необхідні для практичної роботи лікаря. На практичному занятті студенти працюють з наборами ситуаційних задач і навчальними картами, вивчають біоетичні засади медичного законодавства України та міжнародні нормативні акти з метою дослідження дотримання в них принципів персоналістичної моделі біоетики.

У видавництві «Укрмедкнига» видано підручник: Терешкевич Г.Т. (с. Діогена) Основи біоетики та біобезпеки: підручник / Г.Т. Терешкевич. – Тернопіль: ТДМУ; Укрмедкнига, 2014. – 399 с. : іл., табл. Шифр книги в ННМБУ: В-9036.


 У підручнику запропоновано новітні підходи до розуміння гідності й святості людського життя від моменту запліднення до природної смерті, проблем трансплантації органів, лікарських експериментів, випробування нових ліків, прав матері і дитини, контрацепції, абортів, генної інженерії, боротьби з алкоголізмом, наркоманією і СНІДом, а також проблем евтаназії, самогубства, реанімації. Проаналізовано правові й медико-соціальні аспекти державного регулювання системи охорони здоров'я на засадах біоетики. Вміщено програму дисципліни "Основи біоетики та біобезпеки", яка може бути основою для укладання робочих програм з цієї дисципліни. Підручник призначений для студентів медичного, медико-психологічного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, магістрантів, аспірантів, ординаторів та викладачів медичних навчальних закладів усіх рівнів, лікарів-практиків, медиків і фармацевтів, біологів, працівників органів та закладів охорони здоров'я, а також усіх небайдужих до моральних проблем суспільства і охорони здоров'я.

Велика увага при організації навчального процесу приділялється новим технологіям навчання і зокрема Web-сторінці кафедри. Створено новий Web-сайт кафедри медичної біоетики та деонтології на Web-порталі університету. Наявні розклади занять, графіки відпрацювань, робочі програми, календарно-тематичні плани і інші навчально-методичні матеріали. Викладачами активно використовуються навчальні відеофільми, які вони демонструють під час занять на відеосистемах.

доц. Толокова Т.І. із студентами 

 У навчальних кімнатах забезпечена можливість підключення ноутбуків студентів до мережі інтернет. Доц. Толоковою Т.І. створено сценарій віртуальної навчальної програми «Етичні засади донорства».

В навчальний процес впроваджені матеріали Проекту Р633 «Освіта та поширення знань в Україні» за підтримки Міністерства оборони Великобританії , Українського науково-технологічного центру, Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна, Національної академії наук України, Української асоціації біобезпеки, які обговорювались на двох міжнародних симпозіумах і ІІІ Регіональному Семінарі «Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні», який проводився 2014 р. в Тернополі. Завдяки даному проекту у викладачів кафедри була можливість обговорити методику і перейняти у закордонних колег досвід організації практичних занять з біоетики і біобезпеки.

 Семінарі «Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні»

Науково-дослідна робота

Протягом 3 років роботи кафедри викладачами захищена 1 докторська дисертація і виконується 3 кандидатських дисертації. Викладачі кафедри беруть участь у наукових семінарах, конгресах, конференціях, де доповідають про результати дисертаційних робіт. Науковцями кафедри медичної біоетики і деонтології від часу створення кафедри опубліковано близько 40 статей у науково-практичних журналах і збірниках, понад 20 тез. Щороку результати наукових розробок доповідаються на підсумковій науковій конференції університету.

Кафедрою підготовлені матеріали для планування НДР, з метою виявити індивідуальні особливості формування комунікативних навичок і розвитку емоційного інтелекту залежно від фізіологічних особливостей вищої нервової діяльності і вищих психічних функцій і сформулювати індивідуальні рекомендації для організації навчального процесу у студентів молодших курсів медичного університету. Результати досліджень планується впровадити на кафедрі медичної біоетики і деонтології.

Під керівництвом проф. Волкової Н.М. підготовлено і успішно захищено 6 магістерських робіт на базі ННІ медсестринства. У поточному році виконуються ще 3 роботи.

Кафедра співпрацює з міжнародною організацією PRIME (Партнерство у міжнародній медичній освіті, Великобританія). Із 13 по 17 травня 2013 р. з візитом у Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського перебували викладачі PRIME (Партнерство у міжнародній медичній освіті, Великобританія) - проф. Річард Вінсент, голова виконавчого комітету, старший викладач PRIME, лікар-кардіолог в університетській лікарні Брайтон і Сасекс, професор медицини Брайтонського медичного університету, заступник декана факультету післядипломної освіти медичної школи Брайтонського універсиету, почесний консультант із кардіології у Королівської служби охорони здоров’я; д-р Рос Сімпсон, старший клінічний викладач в медичній школі Саусхемптонського університету, регіональний директор східноєвропейської діяльності PRIME, лікар загальної практики; д-р Аарон Попплетон, клінічний викладач PRIME, лікар внутрішньої медицини, випускник Манчестерського університету, працює у відділенні кардіології та ендокринології). Метою візиту PRIME було проведення міжнародного тренінгу «Лікар-Пацієнт» серед студентів ТДМУ для вдосконалення навичок комунікації із пацієнтами, навчання основ цілісного підходу до хворого, розпізнавання і корекції психічного стану пацієнта.

Працівники кафедри у 2015 р. взяли участь у канадсько-українському семінарі «Conflict and Social Dimensions»; у 2-гому Міжнародному симпозіумі «Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні».

Канадсько-українському семінарі «Conflict and Social Dimensions»

На кафедрі працює науковий гурток. У 2012-2014 рр керівником гуртка була асист. Бідованець О.Ю., з 2015 р. керівництво науковою роботою студентів здійснює асист. Зарічна О.Й. Під керівництвом викладачів студенти проводять соціологічні і психологічні дослідження поширення біоетичних поглядів у різних соціальних і вікових групах молоді, яка навчається. Студенти вивчають особливості психологічного стану онкохворих, біоетичні аспекти репродуктивного здоров’я, мотиваційний спектр потенційних донорів крові, питання інформованої згоди в контексті лікування неповнолітніх хворих, фактори, що впливають на комплаєнс пацієнтів із хронічними захворюваннями, здійснили порівняльний аналіз сприйняття і почуття обов’язку лікаря щодо геморагічної лихоманки Ебола. Студенти-гуртківці провели анкетування вітчизняних та іноземних студентів 1-5 курсу медичного факультету, проведено анкетування стаціонарних хронічно хворих ревматологічного, ендокринологічного, кардіологічного та гастроентерологічного відділень ТОККЛ з метою вивчення комплаєнсу пацієнтів, опитані онкологічні хворі із ТОКОД.

Результати роботи гуртківців доповідаються на студентських наукових форумах. З 2012 р. по теперішній час студентами гуртківцями опубліковано понад 40 тез у збірниках наукових конференцій. Студенти гуртківці щороку беруть активну участь у Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених, зокрема у 2013р студенти Любов Жила та Андрій Гвоздецький отримали диплом ІІ ступеня. Того ж року на 74 загальноуніверситетській студентській науковій конференції Львівського медичного університету ім. Данила Галицького нашого студента гуртківця Василя Бугеля нагороджено дипломом за кращу презентацію наукової роботи «Проблеми невротизації серед молоді з позиції біоетики». Лілія Думенько та Любов Жила приймали участь у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Теоретичної медицини» 2013 р. у м. Івано-Франківську. Проведено студентський науковий семінар: “Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку медичної біоетики в Україні”.

Асист. Бідованець О.Ю. підготувала студента Романа Гука, який подав роботу на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі "Теоретична медицина". Студентка Любов Жила 2014-15 р. взяла участь у Стипендіальній програмі "Завтра.UA" Фонду Віктора Пінчука, підготувавши роботу на тему «Біоетичні аспекти психологічного статусу студентів вищих навчальних закладів».


Виховна робота серед студентів

Кураторами студентських груп проводяться години взаємного обміну інформацією, бесіди та диспути виховного характеру, зокрема тему «Про стан академічної заборгованості та підготовки до сесії», «Алкоголізм: небезпека та поширеність серед молоді», до дня боротьби зі СНІДом на тему «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас», «Профілактика грипу та ГРВІ в студенському колективі», «Куріння – проблема молоді».

доц. Коваль М.І. проводить виховну роботу кураторській групі

Викладачі зі студентами відвідали вистави Тернопільського обласного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, виставки живопису та колажу у художньому музеї, взяли участь в акціях “Запали свічку” присвячену до дня голодомору, провели бесіду з нагоди святкування річниці визволення України в роки Другої світової війни, відвідали презентацію книги "Євромайдан. Хроніка в новелах", відвідали виставку в Тернопільському краєзнавчому музеї, присвячену створенню ЗУНР,  переглянули документальний фільм Сергія Лозниці «Майдан» у Палаці Кіно і кінострічку «Поводир» у кінотеатрі Сінема Сіті, відвідали презентацію книги Олександра Вільчинського "Льодовик", щороку відвідують заходи, присвячені пам’яті генія українського народу – Т.Г. Шевченка. Викладачі кафедри і студенти відвідали лекцію-семінар з проблеми морального лідерства, проведений автором системи і засновником інституту морального лідерства Олександром Діаніним-Гавардом. Студенти були запрошені на лекції, які проводились у рамках сертифікатної програми з біоетики «На службі охорони життя» на базі університету.

Студенти-гуртківці і студенти кураторських груп брали участь у волонтерстві. Зокрема, збирали подарунки для дітей сиріт і дітей із малозабезпечених сімей в межах акції «Миколай про тебе не забуде»; організували збір книжок для дитячої бібліотеки “Подаруй християнську книгу християнській родині”. Кожного останнього четверга члени гуртка допомагали проводити «Молитовні зустрічі для медичних працівників», які організовує Комісія УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я.


Підвищення кваліфікації викладачів

Викладачі кафедри мали можливість відвідати лекції провідних українських та міжнародних фахівців у галузі біоетики, поглибити знання з християнської моралі та біоетики через вивчення матеріалу тематичних курсів. Професор з Австрії о. Вальтер Шауп прочитав для учасників Школи біоетики УКУ курс лекцій про діяльність етичних комісій та біоетичних комітетів Європейського Союзу. Також він спільно зі студентами розглянув складні етичні випадки, які сталися в Австрії. Присутні викладачі кафедри і студенти мали можливість ознайомитися з методикою аналізу і вирішення біоетичних дилем, які супроводжують медичну практику у сучасному світі.

Професор з Австрії о. Вальтер Шауп

Незабутні враження лишились у викладачів кафедри від лекцій доктора Юрія Мончака, професора генетики Маꥳлського університету (Канада), директора лабораторії молекулярної генетики. Протягом циклу лекцій «Біоетика і клонування» Юрій Мончак поділився багаторічним досвідом щодо етичних проблем у галузі молекулярної діагностики, розповів про дослідження людського геному, трансплантацію пуповинної крові, генетичні маніпуляції в лабораторії, торкнувся теми стовбурових клітин.

Юрій Мончак, професор генетики Маꥳлського університету (Канада)

Викладачі щороку працюють над підвищенням фахової компетентності. Професор Волкова Н.М. пройшла підготовку на он-лайн курсах «Введення в біоетику» в Інституті етики Кенеді при Джорджтаунському університеті. Доцент Толокова Т.І. пройшла курси підвищення кваліфікації «Пренатальна діагностика та ультразвуковий скринінг» ДВНЗ «ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» на базі ННІ післядипломної освіти, кафедри акушерства і гінекології; та «Іноваційні технології у медичній та фармацевтичній освіті» при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ м. Харків. Доцент Коваль М.І. пройшла курси підвищення кваліфікації «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти» (Біоорганічна та біологічна хімія) на факультеті підвищення кваліфікації викладачів в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця. Асистент Зарічна О.Й. пройшла курси підвищення кваліфікації «Автоматизація навчальних технологій» на факультеті підвищення кваліфікації викладачів в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя.

На кафедрі проведено наукові семінари для викладачів за темами: «Етичні аспекти впровадження наноматеріалів і нанотехнологій», «Етичні проблеми при лікуванні поліорганної патології», «Етичні аспекти новітніх репродуктивних технологій», «Належне поводження медичних працівників при здійсненні медико-біологічних досліджень».

Від часу створення кафедри колектив викладачів підготував великий обсяг навчально-методичних матеріалів, які повністю забезпечують потреби сучасних освітніх програм з основ біоетики, біобезпеки і суміжних дисциплін, що викладаються на кафедрі. Викладачі кафедри протягом усього періоду роботи успішно розробляють актуальні наукові теми, досягли успіхів у фаховому і духовному самовдосконаленні. Зусиллями колективу кафедри студенти усіх факультетів університету навчаються вимог етики, біоетики та деонтології, вчаться керуватися біоетичними принципами у майбутній фаховій діяльності, оцінювати події та явища з позицій загальнолюдських гуманістичних цінностей, використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості для виконання професійних функцій. Щоденна робота колективу викладачів спрямована на формування у студентів здатності оцінювати сучасні біомедичні технології та професійні стосунки з людьми з позиції нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий, персоналістичної моделі медичної біоетики, усвідомлення гідності людського життя та дотримання основ біобезпеки.


Наші нагороди